Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Gminne Przedszkole w Michałowie
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu

 

Organizacja Gminnego Przedszkola  w Michałowie

w roku szkolnym 2021/ 2022

 

INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

 I grupa  Czarodzieje     6 –latki     czynny od 7:00- 14:30 

 II grupa   Pszczółki         5,6 latki   czynny  od 7:30 – 15:00

III grupa  Muchomorki   5-latki      czynny od 7:30 – 14:30

IV grupa  Krasnoludki     4,5  latki    czynny od 7:00 – 16:00

 

Godziny podawanych posiłków:

godz. 8.30 – śniadanie ( wszystkie grupy )

godz. 10:00 – zupa dzieci 4 letnie

godz. 11.30 , 11:45 - obiad  - wszystkie grupy , II danie dzieci 4 letnie

godz. 13:50 – podwieczorek – wszystkie grupy

 

Rodzice dzieci mających  alergie  pokarmowe

proszeni są  o dostarczenie aktualnego

zaświadczenia od lekarza do intendentki

w przedszkolu w celu ustalenia diety.

 

 Prosimy przyprowadzać dziecko do przedszkola w godz. 7:00 - 8.30

 i odbierać w godzinach od  14:15 do 16:00

W godzinach od 8:30- 14:15 budynek przedszkola jest zamknięty dla osób z zewnątrz.

                               

 

 

 

 

UWAGA OGŁOSZENIE

 

JEŻELI, KTOŚ Z DOMOWNIKÓW PRZEBYWA

NA KWARANTANNIE

LUB IZOLACJI W WARUKACH DOMOWYCH

PROSIMY NIE PRZYPROWADZAĆ

DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.

 

 

 

Na  profilu PUE ZUS ( Platforma  Usług Elektronicznych )

 

 można sprawdzić  przyznane okresy kwarantanny:

 

Panel ubezpieczony

Zakładka kwarantanna, izolacja domowa

 

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia

 

Dyrektor Przedszkola

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 O naszym przedszkolu...
 
 
 
  
 

             Gminne Przedszkole w Michałowie jest usytuowane
przy ulicy Leśnej 3 w Michałowie

Michałowo to malowniczo położona miejscowość w północno – wschodniej Polsce, przyciągająca czystym powietrzem i dużą ilością lasów.

 

Dysponujemy wolnostojącym, parterowym budynkiem, który spełnia wszelkie wymogi budownictwa oświatowego. Przedszkole wyróżnia się estetycznym wnętrzem. Posiada cztery przestronne, kolorowe sale dydaktyczne, szatnie oraz odpowiednio i dobrze wyposażone zaplecze sanitarno – gospodarcze.

 

Jest otoczone bogatym w zieleń, zagospodarowanym ogrodem, wyposażonym w nowoczesne drewniane (atestowane) urządzenia do zabaw oraz piaskownice, zjeżdżalnie i huśtawki.

 

Nasza placówka jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęty i pomoce dydaktyczne. Staramy się, aby przedszkole było przyjazne i otwarte na potrzeby dzieci. Przedszkole posiada własne logo oraz folder. Placówka nasza promuje również swoją działalność w środowisku lokalnym i ogólnopolskim na szeroką skalę.

 

Chcemy, żeby dziecko wychodzące z naszego przedszkola do szkoły mogło powiedzieć:

    "Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu - tego jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat"

Głównym naszym celem jest to, żeby dzieci lubiły same siebie, znały swoje mocne i słabe strony, wtedy będą chciały się rozwijać oraz staramy się uczyć dzieci reguł społecznych w grupie, w której każdy szanuje siebie i innych.

Chcemy, aby dzieci:

 

·     ·     były świadome tego, co się z nimi dzieje

 ·     były świadome własnych praw i obowiązków

·     miały poczucie własnej wartości,

·     były zaradne w różnych sytuacjach,

·     potrafiły zauważać i rozumieć innych ludzi oraz różne sytuacje społeczne ,

·    miały aktywne i twórcze podejścia do problemu, szukały różnych rozwiązań

·    były otwarte na instrukcje lub pomoc

·     były samodzielne w radzeniu sobie z problemami,

·     umiały pracować zespołowo i dzielić się zadaniami,

·     były odpowiedzialne za to, co robią i potrafiły ponosić konsekwencje swoich decyzji

·     miały jasność, co do zasad, potrafiły je ustalać i przestrzegać

Nasza Kadra Pedagogiczna

W swojej pracy z dzieckiem staramy się pamiętać przede wszystkim o olbrzymiej odpowiedzialności, ale także o zaufaniu, jakim obdarzyli nas rodzice powierzając nam swój najcenniejszy SKARB, swoje dziecko.

Personel przedszkola stanowi wykwalifikowana kadra pedagogiczna i inni pracownicy.

Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w powierzonym im oddziale - grupie i odpowiadają za jakość swojej pracy oraz bezpieczeństwo dzieci

Opiekę nad dziećmi podczas ich pobytu w przedszkolu wspomagają pozostali pracownicy placówki.

 Dzięki kucharkom i intendentce dzieci mogą spożywać zawsze świeże posiłki. Konserwatorzy zaś zawsze potrafią naprawić nie tylko cieknący kran, ale również ulubioną zabawkę

Ponadto nasi wychowawcy cały czas doskonalą swoje wiadomości i umiejętności uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach pedagogicznych, kursach, zespołach samokształceniowych.

Nauczyciele korzystają także z różnych czasopism o tematyce pedagogicznej, Internetu, które to stanowią dla nich źródło informacji o nowościach, bieżących zmianach dotyczących ich pracy. Mają stały kontakt z doświadczonymi metodykami z ośrodków doskonalenia nauczycieli służącymi pomocą i radą w razie zapytań czy wątpliwości.

Nauczyciele współpracują ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz z innymi instytucjami realizującymi podobne cele.

Wszystkie te działania prowadzone przez nauczycieli służą podnoszeniu poziomu działań opiekuńczych, wychowawczych dydaktycznych oraz wzbogaceniu ich warsztatu pracy a tym samym uatrakcyjnieniu pobytu dzieci w przedszkolu.


Ostatnia aktualizacja: 2021-09-20